Viete kde stanovať a kde je to už zakázané?

Slovensko oplýva neuveriteľným prírodným bohatstvom a jeho malebná príroda priam zvádza k výletom či turistickým pochodom. Neraz ide aj o viacdenné túry, spojené s prespávaním niekde v stanoch či len tak, pod širákom v spacích vakoch. Každý správny turista by však mal vedieť, že stanovanie nie je povolené kdekoľvek.

Územie Slovenska pod ochranou 5 stupňov

Nie len o stanovaní hovorí územná ochrana prírody a krajiny, časť osobitnej ochrany prírody a krajiny. Tá pre územie Slovenskej republiky stanovuje 5 stupňov ochrany – od základného prvého, ktorý platí pre celé územie Slovenska a predstavuje akýsi všeobecný rámec ochrany prírody a krajiny, až po najprísnejší piaty stupeň, pod ktorý spadajú územia európskeho či svetového významu. Platí, že vyšší stupeň ochrany vždy rozširuje stupeň predchádzajúci.

Druhý stupeň platí pre CHKO

Druhý stupeň ochrany platí pre územia chránených krajinných oblastí (CHKO), ak nie je ustanovené inak. Niektoré ľudské aktivity priamo zakazuje (za určitých podmienok vjazd motorovým vozidlom), k iným je nutné získať súhlas orgánu ochrany prírody (výstavba lesných ciest, organizovanie verejných podujatí, budovanie turistického chodníka a pod.).

Zákaz stanovania od tretieho stupňa

O vyslovenom zákaze stanovania sa môžeme dočítať “až” pri treťom stupni ochrany, ktorý okrem stanovania zakazuje aj bivakovanie, táborenie či skalolezecký alebo horolezecký výstup. Ak nie je ustanovené inak, do tretieho stupňa ochrany spadá územie národných parkov či chránených areálov, ktoré však môžu mať aj vyššie stupne ochrany. Tie však tretí stupeň “len” rozširujú, čo znamená, že na území vo štvrtom či piatom stupni ochrany platia aj zákazy tretieho stupňa – teda aj zákaz stanovania a podobných aktivít.

Jedným z rysov civilizovanej spoločnosti je schopnosť a ochota dodržiavať zákony a pravidlá. A nie len vtedy, keď nad človek bdie ich strážca. Každý milovník prírody, ktorému záleží na zachovaní jedinečného prírodného rázu našej krajiny, by preto mal s rešpektovaním zákonov ochrany prírody a krajiny začať sám od seba.